Brest drsný

Brest drsný

Brest drsný, ulmus lscabra

Strom dorastajúci do výšky 40metrov. Koruna len v hornej tretine, listy krátko stopkové, veľmi premenlivé, obrátene vajcovité ,po okrajoch dvojito ostro zúbkované. Drevo je ohybné, dobre štiepateľné, trvanlivé.
Materiál:
Výskyt:
Montánny , Euro ázijský až suboceánsky druh, rozšírenie podobné ako brest hrabolistý ale severnejšie až do 67°severnej šírky a v kultúrach až do 70° severnej šírky. Na Slovensku rastie skoro všade okrem nížin a pahorkatín.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
lesnou ťažbou, mladšie jedince výrubom pri presvetľovaní lesa.
Galéria: