Brečtan popínavý

Brečtan popínavý
brečtan popínavý(SK) Hedera helix

Liana,ktorá vyrastá di výšky až 15 metrov.má vždyzelené kožovité listy, 3-5 laločné, dolné v tieni, horné sú celistvookrajové na stonke s úponkami.

Brečtan upína vždy na veľkých plochách. silen voňavé kvety oposklytujú na jeseń hmyzu veľa nektáru a peľ pre čely. Bračtan nie je parazitná rastlina,ale konkuruje s podpornými drevinami o svetlo.

Drevnatá časť sa tvorí pomerne dlho a z hľadiska hospodárskeho  je bez významu .

Materiál:
Výskyt:
Rastie v oblastiach s miernou a vlhkou zimou, v bučinách a dubinách, na skalách a múroch
Získavanie:
rúbaním