brány

brány
– náradie na obrábanie pôdy, pri ktorom sa rozdrvujú hrudy a vytrhávajú korene rozličných burín.
Typologicky sa členia na brány drevené, s dreveným rámom a s drevenými zubami; brány položelezné, s dreveným rámom a so železnými zubami, a brány železné. Podľa tvaru rámu sa delia na štvorcové, obdĺžnikové a kosoštvorcové a podľa veľkosti na dvoj-, troj- a viacriadkové (bránkové) brány.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: