brány

Náradie na obrábanie pôdy, pri ktorom sa rozdrvujú hrudy a vytrhávajú korene rozličnej buriny
Typologicky sa členia na brány drevené s dreveným rámom a s drevenými zubami; brány položelezné s dreveným rámom a železnými zubami a brány železné. Podľa tvaru rámu na štvorcové, obdĺžnikové a kosoštvorcové a podľa veľkosti na dvoj, troj a viacriadkové ( obránkové ) brány.
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, kov
Tematika:
poľnohospodárstvo