božie muky

Božie muky - drobné stavebné objekty v tvare stĺpa s pätou, driekom, hlavicou, sochou, súsoším alebo krížom . Boli dielom vidieckych remeselníkov a niesli výrazne znaky výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie .
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
kameň
Tematika:
architektúra a bývanie