božia muka

božia muka
– drobný stavebný objekt v tvare stĺpa s pätou, driekom, hlavicou, so sochou, súsoším alebo s krížom.
Božie muky boli dielom vidieckych remeselníkov a niesli výrazné znaky výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie. Zvyčajne stáli uprostred dediny, pri kostoloch alebo na križovatkách ako pamätník buď šťastných, alebo tragických udalostí. 
Fotogaléria:
Materiál: