Borovica horská

Borovica horská
Pinus mungo

Borovica horská (Pinus mugo) - rozložitý poliehavý a ker až strom s jasnozelenými až tmavozelenými ihlicami usporiadanými po dvoch. Krovitá drevina čeľade borovicovitých (Pinaceae), má u nás dve navzájom sa prelínajúce formy. kosodrevina má poliehavý kmeň s hnedosivou až čiernou kôrou, priame konáre obrastené ihlicami vyrastajúcimi v pároch bez brachyblastov. Vyžaduje vlhko a svetlo. Vyskytuje sa v dvoch poddruhoch rozlíšiteľných najmä podľa šišiek.Má vajcovité hnedé šišky. 

Borovica horská pravá (Pinus mugo, ssp. mugo), ktorá rastie v horských polohách a Borovica horská barinná (Pinus mugo, ssp. rotundata), ktorá máva vzpriamenejší vzhľad a rastie najmä na rašeliniskách Oravy.

.

Materiál:
Výskyt:
Kosodrevina osídľuje subalpínske vegetačné pásmo (1400 až 1800 m. n. m.) nad hornou hranicou lesa, kde tvorí monokultúru, ale i lokality nižšie položené, s malým množstvom pôdy, v pásme lesa, najmä na morénových kamenných moriach. Ostrovčekmi však vstupuje aj do alpínskeho pásma až do výšky nad 2000 m. n. m. Významne ochraňuje pôdu pred eróziou a je hydroregulačnou drevinou
Galéria: