Borovica horská

Pinus mungo
Borovica horská vytvára nad hornou hranicou lesa kosodrevinový stupeň.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo