bordúra

bordúra
– okrajové orámovanie textílie alebo kompozičný prvok výzdoby textilu.

Bordúra môže byť tkaná, vyšívaná, ale i batikovaná – modrotlač či tlačená. Na sakrálnom a bytovom textile našli bordúry uplatnenie najmä v období renesancie, ktorá je charakteristická práve komponovaním výzdoby orámovanej bordúrou. Renesančné bordúry využíval aj barok so svojou bohatšou zdobnosťou a pestrosťou farieb. Dodnes je bordúra často využívaným kompozičným prvkom, niekedy jediným výzdobným prvkom bytového textilu.

Bordúra môže mať geometrický, kvetinový, ornamentálny a iný motív, ale môže byť aj iba farebnou plochou. Môže byť zvýraznená ozdobným zakončením látky, môže byť viacnásobná a využívať metódu gradácie – od širokej k najužšej alebo opačne. Pri plne zdobenom textile, predovšetkým bytovom, môže bordúru tvoriť pás nezdobenej látky.

V ľudovej kultúre  má bordúra uplatnenie na bytovom, sakrálnom textile, ale i na odeve: na  zásterách, sviatočných sukniach, rukávoch, šatkách. Modrotlačiari mali na tvorbu bordúr špeciálne formy – najmä na rohové časti, ktoré tvorili samostatné kompozície ornamentálnych prvkov. 

Materiál:
Remeselná skupina: