bisahy

bisahy
(visahy, vísahy) – vlnené alebo plátené dvojvrece používané na prepravu syrov, potravín a nádob so žinčicou (oboňa).
Nosili sa na pleci, prehodené jedným koncom dopredu, druhým dozadu, alebo na koni  prehodené cez sedlo. Tento spôsob prepravy patrí k archaickým javom pastierskej kultúry v Karpatoch, kam prenikal z Balkánu. Slovo bisahy sa odvodzuje z lat. bisaccus – dvojvrece.
Materiál: