biotitický svor

biotitický svor
Obsahuje veľmi veľa sľudy spolu s kremeňom a živcom. Získavanie: ťažbou v lome
Bohatá je na biotit, ktorý jej dáva tmavé sfarbenie. Je to stredozrnná hornina s kryštálmi viditeľnými voľným okom.
Material: