betlehemská hra

betlehemská hra
(chodenie s betlehemom, jasličková hra, gubajka, betlehemesek, krippelei) – ľudová hra o narodení Ježiša.

Patrí k najrozvinutejším hrám ľudového divadla. Prvý impulz na jej vznik dalo stredoveké liturgické divadlo (vianočné hry) a šírenie kultu jaslí (betlehem).

Biblický námet, situovaný do pastierskeho prostredia, bol v ľudovom prostredí obohatený o reálie valaského života, pričom pastierske motívy splynuli so zbojníckou tematikou. Do hry sa začlenila kultová maska deda a predvádzanie dostalo formu obchôdzky. V dejovej osnove sa zachovala biblická predloha: hra sa začína predstavovaním pastierov a scénkou na salaši, pokračuje budením pastierov, anjelom a zvestovaním narodenia Pána, nasleduje cesta do Betlehema a obdarovanie Ježiška, na záver sa spievajú koledy a tancuje sa odzemok. Repliky sú veršované, deklamované časti sa striedajú so spevnými.

Dej betlehemskej hry je bez dramatického konfliktu, má veseloherný ráz, založený na kontraste liturgickej vznešenosti a ľudovej prostoty, na komolení latinských slov, ale aj na lascívnych žartoch, paródiách a pod. Hlavnými štýlovými znakmi sú hernosť a komediálnosť, lyrizmus, obradovosť, striedanie vážnych a humorných častí.

K základným  postavám patria anjel, ktorý nosí betlehem, valasi Fedor a Stacho, starí pastieri – bača a nemotorný Starý, Kubo (maska deda v obrátenom kožuchu). Počet postáv účinkujúcich v hre v jednotlivých oblastiach Slovensku kolíše od 3 do 7, ich funkcie a mená sa obmieňajú. Pôvodne boli pastieri oblečení v bielych košeliach, s prepásanou stuhou, novšie v sviatočnom ľudovom odeve. Na hlavách nosili čákov v tvare kužeľa, valca i striešky, v rukách držali kyj, palicu, bunkoš, osekanec, ktorých údery o zem rytmizovali prednes. Betlehemci postupne obchádzali všetky domy spoločenstva, hrávali aj po okolitých obciach, najmä ak hranie poskytovalo možnosť zárobku. Na západnom Slovensku začínali už v advente, inde na Vianoce a končili na Nový rok alebo Tri krále.

Betlehemské hry boli rozšírené takmer na celom území Slovenska, vo viacerých oblastiach sa zachovali dodnes.

Fotogaléria:
Materiál: