Baza čierna

Baza čierna
baza čierna (SK); Sambucus ; bez černý(CZ);
ker, dosahuje výšku cca 3-4m. mäkké drevo so širokou dužinou; drevo nemá hospodársky význam; využíva sa na výrobu fujár a píšťal, tenká suchá dužina, ktorá sa dá prifarbovať sa využíva v niektorých regiónoch na výzdobu - oblepovanie veľkonočných kraslíc.
Materiál:
Výskyt:
Európa
Získavanie:
rúbaním
Galéria: