bavlna (pamok, pámuk, pamut)

bavlna (pamok, pámuk, pamut)
bavlna (pamok, pámuk, pamut) – vlákna obaľujúce semeno bavlníka (lat. Gossypium L.), využívané ako textilná surovina.
Vlákna obaľujúce semeno bavlníka (lat. Gossypium L.), využívané ako textilná surovina. Ide o rastlinu, pôvodom z južnej Ázie, ktorá sa dnes pestuje v mnohých tropických a subtropických krajinách. Bavlnená priadza slúžila ako surovina na výrobu pevnejších ľahších, príp. teplejších tkanín, a to buď čistá alebo v spojení s ľanom či vlnou. Bavlnené tkaniny prijímali všetky farbivá a dali sa dobre vzorovať tlačou. S bavlnenou priadzou pracovali na Slovensku už stredovekí remeselní tkáči, najmä barchetári. Vo väčšej miere sa začala používať v manufaktúrnej výrobe v 18. stor. (v Šaštíne, Bernolákove, Devíne, Bratislave, Tepličke nad Váhom) a zároveň širšie prenikala najprv do remeselnej, neskôr do dom. tkáčstva. Kartúnka v Šaštíne, založená 1736, bola prvá bavlnárska manufaktúra v Uhorsku a jedna z najväčších v Európe. V 1894 založila účňovskú spoločnosť Uhorský textilný priemysel bavlnársku továreň v Rybárpoli (Ružomberok), ktorá patrila k najväčším a najmodernejším textilkám v Uhorsku. Spočiatku sa červená bavlnená priadza dovážaná obchodníkmi objavovala sporadickejšie len vo výrobkoch mestských remeselníkov. Manufaktúrna a neskôr továrenská bavlnená priadza obohatila ľudový textil svietivou bielou i farebnou priadzou, z ktorej ľudové tkáčstvo využívalo najmä červenú, menej čiernu a modrú. Továrenská priadza poskytovala tkáčke i väčší výber pri voľbe štruktúry a hrúbky vlákna. Veľká farebná škála bavlnenej priadze sa uplatnila najmä vo výšivke a výrazne prispela k vytváraniu jej regionálnych a lokálnych variantov. Biela a farebná bavlnená priadza sa využívali aj pri zhotovovaní čipiek. Továrensky vyrobená bavlnená tkanina svojou jemnosťou a rovnomernou hrúbkou podnietila vznik a rozvoj vyspelej, technicky náročnej bielej výšivky. Bavlnené tkaniny nahradili domáce plátno i v dielňach farbiarov pri modrotlači. Koncom 19. a zač. 20. stor. preniká bavlna prostredníctvom rozličných druhov tkanín z bavlny, a to plátna, barchetu, kartúnu, batistu, tylu, perkálu a ďalších do ľud. odevu. V niektorých regiónoch najmä záp. Slovensku nahradila bavlna v ľudovom odeve domáce priadze úplne už v 1. pol. 20. stor.
Materiál:
Popis spracovania:
Bavlna je veľmi vhodná plodina pre priemyselné strojové spracovanie. V prvých krokoch sú najprv odstránené semienka a nečistoty ako prírodné vosky a proteíny tak, aby ostala v podstate len čistá celulóza. Počas čistenia sa stráca len asi 10 % hmotnosti surovej bavlny.