Baránok Boží

Baránok Boží
(lat. Agnus Dei) – symbol Krista v podobe baránka držiaceho žrď so zástavou.

Viaže na citát  Evanjelia podľa Jána /1;29 / " Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta

Úzko súvisí s veľkonočným cirkevným obradom, kde posvätenie baránka patrilo k liturgickým úkonom. Motív sa v Uhorsku objavuje už v románskych cirkevných pamiatkach. V ľudovom umení sa vyskytoval vo figurálnom veľkonočnom obradovom pečive, v rezbárskych prácach, v tkaninách, bakačínoch, vo výšivkách v prelamovanej sieti z 18. storočia a v krížikových výšivkách na kútnych plachtách a prikrývkach z 19. storočia z okolia Bratislavy. V súčasnosti pretrváva na veľkonočnom obradovom pečive.

Je atribútom Jána Krstiteľa

Materiál: