baraní roh

baraní roh
– zrohovatený kožný útvar upevnený na rohovom, bohato prekrvenom čelovom výbežku oviec (zool. Ovis).
Nie všetky ovce majú rohy, ale pekne vyvinuté sú u baranov.
Materiál: