bakačín

bakačín
cvilichová tkanina zdobená preberanými pásmi

Tabuľové maľby dokazujú, že tento druh zdobeného kepru bol na území Slovenska známy už v 14. stor. V 15. a 16. stor. bola výroba bakačinu v Uhorsku veľmi rozšírená. Tkali ho v Košiciach, Bratislave, Bardejove, Banskej Bystrici. Prvá písomná správa o zhotovovaní bakačínu na Slovensku je kráľovské privilégium z 1411, vydané na ochranu košických tkáčov.

Názov bakačín svedčí o tom, že jeho výroba sa k nám dostala z Talianska, hoci má pôvod v Oriente.

Pre bakačín sú charakteristické najmä figurálne a rastliné vzory, ktoré sa dopĺňali geometrickym ornamentom alebo písmom. Boli vytvorené preberaním (s využitím flotáže), modrou alebo červenou priadzou na bielom podklade.

Zhotovovali ho vyspelí špecializovaní remeselníci.

Pokračovaním bakačínu sú preberané vložky západoslovenskych kútnic. Tkaniny s rozmernými flotážovými vzormi najdlhšie zhotovovali neprofesionálne tkáčky na východnom Slovensku.

Bakačín sa nepresne označuje aj termínom činovať.

Materiál: