bakačín

bakačín

(bakačina) – cvilichová (ľanová) tkanina zdobená preberanými pásmi.

Názov tohto druhu zdobeného kepru svedčí o tom, že jeho výroba sa k nám dostala z Talianska, hoci pôvod má v Oriente. Niekedy sa nepresne označuje aj termínom činovať. Tabuľové maľby dokazujú, že na území Slovenska bol známy už v 14. storočí. V 15. a 16. storočí bola výroba bakačínu v Uhorsku veľmi rozšírená. Tkali ho v Košiciach, Bratislave, Bardejove, Banskej Bystrici. Prvá písomná správa o zhotovovaní bakačínov na Slovensku je kráľovské privilégium z roku 1411, vydané na ochranu košických tkáčov.

Pre bakačín sú charakteristické najmä figurálne a rastlinné vzory, ktoré sa dopĺňali geometrickým ornamentom alebo písmom. Vytvorené boli preberaním (s využitím flotáže) modrou alebo červenou priadzou na bielom podklade. Zhotovovali ho vyspelí špecializovaní remeselníci.

Pokračovaním bakačínu sú preberané vložky západoslovenských kútnic. Tkaniny s rozmernými flotážovými vzormi najdlhšie zhotovovali neprofesionálne tkáčky na východnom  Slovensku.

V Šarišskom múzeu v Bardejove sa zachovali antependiá a oltárne plachty šité z bakačínu.

Materiál:
Remeselná skupina: