báčik, báčinka

báčik, báčinka

– príbuzenský termín pre vzostupných príbuzných bočnej línie, často bez ohľadu na pokrvnosť či švagrovstvo.

V 19. storočí sa používal v pomeštenom vidieckom prostredí v Liptove, v Turci, Šariši aj inde, kde báčinkom alebo báčinkou mohli byť otcov brat a jeho žena, matkin brat a jeho žena. Okrem nich sa označovali týmto názvom aj iní generačne starší boční príbuzní a ich manželky, ale i manželia spriatelení s rodinou, ktorých tak oslovovali jej deti. Na rozdiel od zanikajúceho termínu báčinka názov báčik prežíva v slovensko-maďarskej kontaktovej zóne aj po druhej svetovej vojne a pomenúva sa ním osoba mužského pohlavia vzostupnej generácie bez bližšieho určenia príbuzenských väzieb.

2. časté označenie cudzej staršej osoby mužského pohlavia.