baba

baba
(bapča, bapka, babenka) – označenie pre otcovu alebo matkinu matku, ale aj pôrodnú asistentku.

1. všeslovanský príbuzenský termín pre otcovu a matkinu matku – lineárneho predka druhej vzostupnej generácie. V tomto význame je rozšírený na východnom, severozápadnom a strednom Slovensku. V priamom oslovení sú známe tiež rôzne zdrobnené varianty. Slúži aj ako základ na slovné vyjadrenie ďalších vzostupných generácií predkov pomocou predpony pra-, prapra-. Na rozsiahlom území stredného Slovenska sa otcova i matkina matka nazývala stará matka (starí rodičia) a na označenie tretej vzostupnej predkyne sa používal termín odvodený od deda (dedouka, dedová);

2. pôrodná baba, babica;

3. označenie niektorých mliečnych a vaječných jedál, jaterníc alebo koláčov (svadobné jedlo, veľkonočné jedlo);

4. názov vankúša na pletenie paličkovaných čipiek.