baba

baba

 – všeslovanský príbuzenský termín pre otcovu a matkinu matku.

Ide o lineárneho predka druhej vzostupnej generácie. V tomto význame je rozšírený na východnom, severozápadnom a strednom Slovensku. V priamom oslovení sú známe tiež rôzne zdrobnené varianty (bapča, bapka, babenka a podobne). Slúži aj ako základ pre slovné vyjadrenie ďalších vzostupných generácií predkov pomocou predpony pra-, prapra-.

Na rozsiahlom území stredného Slovenska sa otcova, matkina matka nazývala stará matka (starí rodičia).  Na označenie vzostupnej predkyne sa tu používal termín odvodený od deda.

2. pôrodná baba (babica).

3. označenie niektorých mliečnych a vaječných jedál, jaterníc alebo koláčov (svadobné jedlo, Veľkonočná nedeľa), respektíve jedla zo zemiakov.

4. názov vankúša na pletenie paličkovaných čipiek.