arkózový pieskovec

arkózový pieskovec
Arkózové pieskovce a vôbec arkózy sa využívali v arcjhoitektúre a pri výrobe mlynských kameňov. Arkózové pieskovce tvoria silné súvrstvia najmä v kontinentálnych podmienkach.
Tvoria prechod od kramičitých pieskovcov. Podiel nestabilných častí je pri arkózovych pieskovcoch od 10 do 25%.Prímes ílov a prachu však nesmie presahovať hranicu 20%.
Material: