arkóza

arkóza
Akóza je usadená hornina , ktorá vzniká v morskom i sladkovodnom prostredí.
Podobá sa na pieskovec. Stredozrnná až hrubozrnná hornina ružovej až svetlosivej farby, Je prevažne kremenná, ale obsahuje aj 1/3 živca čo ju odlišuje od pieskovca.. Zložky sú dobre vytriedené, zaoblené, so šupinkami sľudy ich spevňuje karbonátový, alebo železitý tmel.Medzi pieskovcom a arkózou existuje celý rad plynulých prechodových foriem - arkózové pieskovce.
Material: