anjel

anjel
– nebeský služobník Boha, posol a vykonávateľ Božej vôle na zemi medzi ľuďmi.

Kult anjela je rozšírený v kresťanstve, judaizme a islame. Predobraz má v kulte dobrých a zlých duchov v polyteistických náboženstvách. Podľa kresťanskej vierouky sa časť anjelov pod vedením Lucifera vzbúrila proti Bohu, preto boli navždy zavrhnutí, stali sa diablami a z neba ich vyhnal archanjel Michal, stojaci na čele nebeského vojska (dobrých anjelov). Každý človek má svojho anjela strážcu. Od 6. storočia sa v kresťanskom učení rozlišuje 9 chórov anjelov, rozdelených do troch rádov podľa hierarchie a funkcie.

Na najstarších kresťanských pamiatkach sú anjeli zobrazení ako mladíci v bielom odeve, ale bez krídel. Prvýkrát sa s krídlami objavili v 4. storočí; krídla sú biele, od raného stredoveku aj zlaté alebo farebné. Od 15. storočia sa pod vplyvom talianskej renesancie v ikonografii rozšíril obraz anjela ako malého dieťaťa s krídlami. V tejto podobe sa často objavuje do súčasnosti najmä na náhrobníkoch detí.

V ľudovej kultúre vystupuje postava anjela pri mikulášskych obchôdzkach, v betlehemských hrách (nosí betlehem), v trojkráľových hrách (hviezdonos), zriedkavo aj vo fašiangových sprievodoch, v hrách pri mŕtvom. Anjela zobrazuje väčšinou chlapec v dlhej bielej košeli s charakteristickými krídlami. Papierový čákov na hlave býva označený kresťanským krížom. Dievčatá zobrazujúce anjelov pri chodení s kolískou mávajú na hlave venček so zlatou hviezdou a v ruke ratolesť.