amulet

amulet
– apotropajný predmet pasívnej mágie známy od praveku, ktorému sa pri nosení pripisuje ochranná moc pred zlými démonmi, upírmi, urieknutím, chorobami, zranením, nešťastím a podobne.
Prvotné amulety boli prírodné predmety: zvieracie zuby, remence, šnúrky s hrčkami, deravými kamienkami, mušľami, kostičkami (aj po trepanácii lebky), hlinenými a sklenými korálikmi. Neskôr nadobúdali aj estetickú – dekoratívnu funkciu (umelecky opracované do podoby šperku, napr. gemy a kamey, svedčili o spoločnom postavení jedinca a rozvoji umeleckých remesiel). Amulety boli rozšírené vo všetkých kultúrach a stupňoch vývinu, ich pôvod je spojený s ranými formami náboženstva. Na Slovensku funkciu amuletu často plnili nielen medailóny s obrazom kresťanských svätých (agnuštek), pásy látok s poskladanými textami modlitieb (škapuliar), ruženec, predmety v tvare ochranných symbolov (kríž, srdce, znaky zvieratníka), ale aj texty zariekaní, hromový kameň a tzv. merindička – uzlík s rozličnými predmetmi, medzi ktorými bývali posvätené zelinky, zrnká obilia, soľ, vianočné omrvinky, minca, kus chleba, klokočové zrnko a pod. Amulety zavesené na krku alebo zašité v oblečení nosili prevažne ženy, a to buď stále, alebo pri významných príležitostiach (svadba, pôrod, krst dieťaťa, pri predaji a kúpe dobytka, pri vybavovaní na úradoch, súdoch). Rozličné amulety rozširovali aj turčianski olejkári a šafraníci. Podobnú funkciu plnil talizman a votívne predmety.