alabaster

alabaster
jemnozrnná, priesvitno biela odroda sadrovca.

Anhydrit, ktorý sa neskoršou hydratáciou zmenil na sadrovec. Je ľahko opracovateľný, robili sa z neho drobné úžitkové predmety aj sochy. Najznámejšie sú alabastrové sochy z krajiny kráľovnej zo Sáby - dnešného Jemenu. Na Slovensku sa vyskytujú sadrovce pri Hanušovciach nad Topľou, Spišskej Hute, v Záblatí pri Trenčíne.

Sadrovec sa využíva v chemickom priemysle, v stavebníctve aj ako hnojivo v poľnohospodárstve.

Material: