Adam a Eva

Adam a Eva
– podľa Biblie prví ľudia stvorení Bohom.

Figurálny námet rozšírený v Európe vo výtvarnom umení: Adam a Eva stoja pod stromom poznania, z ktorého Eva, vedená pokušením hada (diabla), trhá zakázané jablko a spolu s Adamom ho ochutnáva. Za tento čin sú obaja vyhnaní z raja.

Adam a Eva tvorili súčasť znaku hrnčiarskeho cechu, lebo aj prvý človek bol stvorený z hliny (najstarší doklad z územia Slovenska pochádza z habánskeho krčaha datovaného rokom 1593).           

V ľudovom umení motív Adama a Evy na Slovensku dokladajú drevorezné formy na perníky zo 17. storočia pochádzajúce z Bratislavy, rezbárska výzdoba richtárskych palíc z 18. storočia, no najmä maľba na skle a keramike, výnimočne na nábytku z 19. storočia (Záhorie). Vyskytuje sa aj na svadobnom obradovom pečive (Hont). Vo folklórnych tradíciách tvorila starozákonná legenda o vyhnaní Adama a Evy z raja hudobno-slovný základ obchôdzky s hadom, zriedkavejšie bola prológom betlehemskej hry (Zamagurie, Spiš). Spievala sa i samostatne ako vianočná pieseň („Išiel Pánboh, šiel do raja…“). Hlavné motívy rajského stromu a hada-diabla sprítomňovali koledníci rekvizitami (jablko, rozťahovací had, stromček). Adam a Eva boli často zobrazení na betlehemskej hviezde nosenej pri obchôdzke troch kráľov.

Materiál: