ZMIERŇUJEME OBMEDZENIA

11.05.2020

Dňa 10. marca 2020 vydala ministerka kultúry SR pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva príkaz obmedziť aktivity smerom k verejnosti. Tento krok bol v súlade s odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR, ktoré mali za cieľ spomaliť šírenie koronavírusu naúzemí Slovenskej republiky. Príkaz sa, samozrejme, naplno dotkol aj činnosti Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV).

S potešením si dovoľujeme oznámiť vám, že od 20. mája 2020, keď vstúpila doplatnosti 4. fáza uvoľňovania obmedzení schváleného vládou Slovenskej republiky, obnovuje niektoré svoje činnosti aj ÚĽUV.

Otvorené sú:

  • galéria na Obchodnej ul. v Bratislave (od 11.mája s výstavou Majstri hudobných nástrojov),
  • predajne na Nám. SNP a Obchodnej ul. v Bratislave a predajňa a galéria v Tatranskej Lomnici.
  • galéria a predajňa v Košiciach
  • predajňa v Banskej Bystrici
  • knižnica (za dodržania hygienických podmienok)

Naďalej zatvorené zostávajú všetky naše ostatné prevádzky:

  • Škola remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach (kurzy pre deti a dospelých, tvorivé dielne, prednášky, semináre, exkurzie, teambuildingy),
  • Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave.

O ďalších zmenách vás budeme včas informovať aj na našej webovej stránke www.uluv.sk a facebooku.

Ďakujeme za porozumenie a vernosť v týchto náročných časoch.

« Späť