Zasadala porota súťaže V krajine remesiel 2007

05.06.2007

V dňoch 4. a 5. júna 2007 posudzovala odborná porota celkom 450  prác, prihlásených do prvého ročníka súťaže detskej remeselnej tvorby V krajine remesiel 2007...

V Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave sa zišla 5 -členná porota, menovaná vypisovateľom súťaže, ktorá posudzovala  práce žiakov vo veku 8 - 15 rokov. Práce prišli z veľkého počtu okresov Slovenska a porota mohla konštatovť  výbornú výtvarnú aj realizačnú úroveň  vo všetkých troch kategóriách súťažných prác .

V dvojkolovom hodnotení nakoniec vybrali porotcovia 192 diel určených na výstavu.
Výstava sa uskutoční v októbri 2007 v Múzeu SNP Banská Bystrica a následne bude v januári prenesená do Bratislavy.

Dňa 4. októbra 2007 sa v Banskej Bystrici uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien odmeneným autorom a kolektívom.

Ceny v tomto ročníku súťaže získalo spolu 11 prác a kolekcií.

Čestné uznania dostane v tomto ročníku 11 ďalších prác a kolekcií.

Všetci ocenení autori a kolektívy budú vypisovateľom súťaže ÚĽUV Bratislava informovaní písomne najneskôr do 15. júna 2007.


Súvisiace informácie:

Výsledková listina súťaže V krajine remesiel 2007

Porotou vybraní účastníci výstavy V krajine remesiel 2007

V krajine remesiel 2007 »

« Späť