Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

19.10.2016

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

V spojitosti s informáciami ktoré odzneli na Tlačovej konferencii MKSR, pripravujú RCR ÚĽUV série workshopov, na ktorých sa výrobcovia dozvedia detailné informácie o čerpaní dotácií z výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel a tiež o formách podpory.

Viac: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=709

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
zdroj: www.mksr.sk

« Späť