Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV

05.05.2014

Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.

Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. Pracovný profil uchádzača na ocenenie.
  2. Reprezentatívny výber vlastnoručne zhotovených ľudových umeleckých výrobkov na posúdenie odborných predpokladov uchádzača.

Termín na predkladanie návrhov: do 25.apríla 2014

Adresa na predkladanie návrhov a posielanie ľudových umeleckých výrobkov:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Zuzana Piešová
Obchodná 64
816 11 Bratislava

Viac informácií


« Späť