Výstava “Slovenské kroje – tvorivé synergie” (“Slowakische Trachten – Kreative Synergien”)

04.10.2021

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni otvára 8. októbra na zámku Schloss Hof jedinečnú výstavu s názvom Slovenské kroje – tvorivé synergie (Slowakische Trachten – Kreative Synergien) v rámci Týždňa slovenskej kultúry v Rakúsku. Zámerom projektu je ukázať bohatstvo ľudového prejavu v oblasti krojovej tvorby a krojových doplnkov zo zbierok ÚĽUV-u, predstaviť dokumentačnú a zbierkotvornú činnosť, spoluprácu s ľudovými výrobcami a dizajnérmi. Koncepcia je určená pre širokú verejnosť, ale osloví aj odborníkov. Výber krojov a krojových súčiastok zohľadňuje regionálnu diverzitu a upozorňuje na lokálne špecifiká.

Výstava Slovenské kroje – tvorivé synergie (Slowakische Trachten – Kreative Synergien) na zámku Schloss Hof bude prístupná verejnosti od 8. októbra do 1. novembra a následne od 20. novembra do 15. decembra 2021. 

Výstava “Slovenské kroje – tvorivé synergie” (“Slowakische Trachten – Kreative Synergien”)

« Späť