Výrobca v kultúrnom priemysle

02.06.2011

Dňa 3.6. 2011 o 8:30 h sa uskutoční vzdelávací program pre výrobcov. Miesto konania, Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava, 1. poschodie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Trendy v kreatívnom a kultúrnom priemysle nielen v Európe, ale aj vo svete, sa dynamicky menia. V posledných rokoch sledujeme rapídny nárast výrobcov či dielní schopných inovovať, začleniť nový dizajn a zlepšiť kvalitu svojich produktov s cieľom prispôsobiť sa požiadavkám čoraz náročnejšieho a vyberavého trhu. Dokázali zlepšiť svoj obchodný manažment s využitím nových technológií reklamy a marketingu. Nechceli by ste to tiež?

Pozvánka

Vzdelávanie pre výrobcov

Vyhodnotenie kurzu

« Späť