Výrobca v kultúrnom priemysle - Košice

27.03.2012

Dňa 29.3.2012 o 13:00 hod. sa uskutoční vzdelávací program pre výrobcov. Miesto konania: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice.

Trendy v kreatívnom a kultúrnom priemysle nielen v Európe, ale aj vo svete, sa dynamicky menia. V posledných rokoch sledujeme rapídny nárast výrobcov či dielní schopných inovovať, začleniť nový dizajn a zlepšiť kvalitu svojich produktov s cieľom prispôsobiť sa požiadavkám čoraz náročnejšieho a vyberavého trhu. Dokázali zlepšiť svoj obchodný manažment s využitím nových technológií reklamy a marketingu. Nechceli by ste to tiež?
Seminár ponúka prehľad možností spolupráce s ÚĽUV-om, marketing a legislatívny rámec remeselníckeho podniku a pohľad súčasného renomovaného dizajnéra na využitie tradícií v súčasnom úžitkovom umení.
Tešíme sa na Vašu účasť.

« Späť