Virtuálna galéria ľudovej umeleckej výroby na Slovensku - informačný zdroj pre všetkých

14.12.2007

ÚĽUV Bratislava sprístupňuje na svojej webovej stránke novú sekciu: Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby. Encyklopédia odborných textov a obrazových dokumentov sa od decembra 2007 stáva verejne dostupným zdrojom informácií pre všetkých záujemcov.

Zostavovatelia internetovej encyklopédie na čele s etnológom PhDr. Martinom Meššom z ÚĽUV Bratislava si dali za cieľ zhromaždiť do jedného miesta im dostupné údaje o remeselníkoch, remeslách a ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku a zároveň poskytnúť encyklopédii modernú technologickú platformu, ktorá, ako veríme, umožní dlhodobo doplňať, rozširovať a upravovať jej obsah, modernizovať nástroje vyhľadávania, ponúkať na sťahovanie údaje pre individuálne potreby užívateľov.

ÚĽUV ako prevádzkovateľ Virtuálnej galérie sa teší na nové príspevky a obrazové dokumenty od externých prispievateľov, ktoré pomôžu kompletizovať chýbajúce obsahy.

Viac o programe a autoroch VG

Na vývoji obslužných programov pre správu databáz Virtuálnej galérie ľudovej umeleckej výroby na Slovensku sa rozhodujúcou mierou podieľali spoločnosti
E-GO, s.r.o.  a  IRISOFT, s.r.o.

Jedna z budúcich možností, ktorú stránka ÚĽUV čoskoro ponúkne, je elektronické objednávanie konkrétnych výrobkov prostredníctvom e-obchodu.

« Späť