Veľká noc v ÚĽUV-e

08.03.2018

Nalaďte sa s nami na veľkonočné sviatky. V Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Tatranskej Lomnici sme pripravili predvádzania tradičných remesiel, prednášky, kurzy.

Veľká noc v ÚĽUV-e

BRATISLAVA

26.3.2018, Obchodná 64
Čaká vás predvádzanie remesiel – zdobenie kraslíc drôtom s Martou Mesárošovou a pletenie korbáčov s Jánom Petruškom.
Okrem toho dávame do pozornosti  tvorivé dielne s Martou Mesárošovou – zdobenie kraslíc drôtom. Na tvorivé dielne sa treba prihlásiť a počet je limitovaný, preto neváhajte a prihláste sa ešte dnes.

Veľká noc v ÚĽUV-e – Bratislava – podrobnejšie informácie

Predvádzanie remesla

Marta Mesárošová
Zdobenie kraslíc drôtom
12.00 – 14.30  hod.
Predajňa, Obchodná 64

Ján Petruška
Pletenie korbáčov
15.00 – 18.00 hod.
Dvor remesiel alebo Predajňa, Obchodná 64 (podľa počasia)

Vstup na predvádzania je voľný.

Tvorivé dielne

Marta Mesárošová – Zdobenie kraslíc drôtom
2 termíny v časoch 15.00 – 16.30  a 17.00-18.30 hod. v kožiarskej dielni
Trvanie dielne: 1,5 hod., cena: 15 €; max.počet ľudí na dielňu: 8

Prihláste sa na: mikusiakova@uluv.sk alebo 0908 795 059

BANSKÁ BYSTRICA

22.3.2018, Dolná 14
Techniku vyškrabávania kraslíc bude predvádzať pani Oľga Lórantová v Regionálnom centre remesiel v čase od 15:00 do 17:00 hod.

KOŠICE

19.-22.3.2018, Regionálne centrum remesiel, Mäsiarska 52
Predvádzanie tradičných remesiel – zdobenie kraslíc drôtom - predvedie Ružena Baňasová. Môžete sa tešiť tiež na prednášku Veľká noc a ľudová výroba, prednáša Martin Mešša.
Ak ste tvoriví a túžite si sami niečo vyrobiť, využite ponuku veľkonočných kurzov - Zdobenie medovníkov a Výroba vŕbových píšťal a korbáčov.

Veľká noc v ÚĽUV-e – KOŠICE – podrobnejšie informácie

Predvádzanie tradičných remesiel

Zdobenie kraslíc drôtom
predvádza Ružena Baňasová
20.3. v čase 14.30-16.30 hod., vstup je voľný

Prednáška

Veľká noc a ľudová výroba – prednáša Martin Mešša
22.3 o 17.00 hod., vstup je voľný

Veľkonočné kurzy

Zdobenie medovníkov 19.3. a 22.3.
Výroba vŕbových píšťal a korbáčov 20.3.

Prihláste sa na: kazimirova@uluv.sk alebo 0908 780 048

TATRANSKÁ LOMNICA

24.3., Galéria a predajňa ÚĽUV
Výrobu kraslíc technikou perforovania a voskovania bude predvádzať Alena Pelechová v čase 12:00-14:00

« Späť