Veľká noc s ÚĽUV-om

24.03.2022

Pozývame Vás na interaktívne predvádzanie výroby kraslíc

Bratislava

Kraslice oblepované bavlnkou
Viera Slezáková, výrobkyňa ĽUV
5. 4. 2022 | 15.00 – 17.00 h
Predajňa ÚĽUV | Obchodná 64 | Bratislava

Zdobenie kraslíc okúvaním
Miroslav Homola, výrobca ĽUV
5. 4. 2022 | 14.00 – 17.00 h
RCR Bratislava – Dvor remesiel | Obchodná 64 | Bratislava

Kraslice odrôtované
Anna Valterová, majsterka ĽUV
7. 4. 2022 | 15.00 – 17.00 h
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Námestie SNP 12 | Bratislava

Banská Bystrica

Zdobenie kraslíc perforovaním, voskom
Marián Jausch, výrobca ĽUV
5. 4. 2022 | 12.00 – 15.00 h
RCR ÚĽUV Banská Bystrica | Dolná 14

Zdobenie kraslíc vyškrabovaním
Milena Majerčáková, výrobkyňa ĽUV
12. 4. 2022 | 13.00 – 17.00 h
RCR ÚĽUV Banská Bystrica | Dolná 14

Košice

Zdobenie perforovaním a voskom
Alena Pelechová, výrobkyňa ĽUV
6. 4. 2022 | 13.00 – 17.00 h
RCR ÚĽUV Košice | Mäsiarska 52

Tatranská Lomnica

Zdobenie kraslíc voskom
Anna Cimbaľáková, výrobkyňa ĽUV
9. 4. 2022 | 12.00 – 15.00 h
Galéria a predajňa ÚĽUV | Tatranská Lomnica 36

Širokú a pestrú paletu kraslíc vyrábaných našimi výrobcami si môžete zakúpiť v predajniach ÚĽUV.
Vstup na podujatia je voľný.

Veľká noc s ÚĽUV-om

« Späť