V krajine remesiel 2021

05.11.2021

Súťaž „V krajine remesiel“ poskytuje priestor rozvoju zručností, tvorivosti a fantázie detí a mládeže vo veku 8 až 18 rokov, ktorí majú záujem prostredníctvom tradičných ľudových remesiel vyjadriť svoje umelecké cítenie a výtvarnú kreativitu. 8. ročník tejto súťaže je dôkazom toho, že napriek nevyhnutnej spoločenskej izolácii je potrebné uniknúť do sveta fantázie, kde vládnu farby a tvar určuje priestor, kde rozvoniavajú prírodné materiály a neexistujú žiadne limity. To, ako sa podarilo pedagógom, výtvarníkom a rodičom mladú generáciu inšpirovať a odovzdať jej svoje vedomosti a zručnosti, môžete vidieť na výstave všetkých prác zapojených do tohto ročníka. Výstavná prehliadka je verejnosti sprístupnená od 5. 11. 2021 do 30. 3. 2022 v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV, na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach.

Do 8. ročníka súťaže sa zapojilo 38 rôznych škôl, základných umeleckých škôl, mimoškolských zariadení a 14 jednotlivcov. Deti a mládež mali možnosť súťažiť až v 3 vekových kategóriách: 8-10, 11-14 a 15-18 rokov, a možnosť vybrať si z 5 súťažných tém rozdelených podľa materiálovej príslušnosti. Najväčší počet prác bol prihlásený do súťažnej témy „Nite nebláznite“ s počtom prác 103. Vyšší počet prác bol prijatý do témy „Na sklo maľované“ s počtom 22. Porovnateľný počet prác bol aj v téme „Zakliate v dreve“ s počtom 19 a v téme “Noty pre drôty“ s počtom 18 prác. Do súťažnej témy „Pletky s pletivami“ bolo prihlásených 7 prác.

Súťažné práce museli spĺňať rôzne kritériá – náročnosť pracovného postupu a adekvátnosť spracovania témy podľa veku súťažiaceho, estetické a výtvarné kvality, originalitu výrazu a uplatnenie kreativity, mieru zaujatia žiackej práce tradičným remeslom – technikou, materiálom, výzdobou a pod. Najvyšší počet prác bolo do súťaže prihlásených z východného Slovenska (70) a stredného Slovenska (60). Deti zo západného Slovenska do tohto ročníka zaslali 39 súťažných prác.

Päťčlenná odborná porota zložená z pedagogičiek, výtvarníčok a zástupcov ÚĽUV-u mala koncom júna 2021 neľahkú úlohu. Hodnotenie prebehlo v dvoch kolách, bolo anonymné, súťažné práce boli označené registračným číslom a názvom práce. Porota rozhodla o udelení 38 cien a 22 čestných uznaní.

Oceneným autorom srdečne blahoželáme a účastníkom ďakujeme. Poďakovanie ÚĽUV-u patrí aj všetkým pedagógom, rodičom a lektorom, ktorí mali odvahu vstúpiť do „krajiny remesiel“ spolu so svojimi deťmi a žiakmi.

V krajine remesiel 2021

« Späť