Uzávierka odovzdania prác do súťaže Kruhy na vode 2008 predĺžená

26.05.2008

Práce do súťaže je možné osobne odovzdať alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) v novom termíne do 10. júna 2008 do 17.00 hod. na adresu: ÚĽUV, Obchodná 64, 816 01 Bratislava, s označením Kruhy na vode. Kontaktná osoba: Viera Kleinová, 0908767712

« Späť