Úspech slovenských hračkárov

01.12.2011

Deviaty ročník medzinárodnej súťaže pre dospelých i detských tvorcov Tradičná hračka vyhrali Slováci. Oprávnene.

Do súťaže, ktorú vyhlásilo Regionálne kultúrne stredisko v Bielsku Bialej poslalo na sklonku novembra svoje práce v niekoľkých kategóriách 332 ľudových tvorcov a detí. Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a organizátor súťaže za Slovenskú republiku poslalo do výberu kolekciu 62 hračiek. V konkurencii ostatných z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Srbska sa nestratili. Usporiadateľov aktuálny ročník medzinárodnej súťaže tradičnej hračky prekvapil. Nielen počtom zaslaných prác (celkom 692), ktorý svedčí o záujme najmä mladých autorov, ale i umeleckou vyzretosťou, citom pri spracovaní materiálu tvorcov. Súťaž sa stretla naozaj s vysokým záujmom najmä medzi tvorcami z Poľskej republiky. Ucelenou a hodnotnou kolekciou, ktorá silne korešpondovala s vyhlásenou témou a poslaním súťaže sa prezentovala práve Slovenská republika. Medzi dospelými autormi dominovali hračky z dreva a z textilu, teda z prírodných materiálov. Vyskytli sa i ďalšie prírodné materiály, ktoré sú v daných regiónoch autentické a typické - šúpolie, drôt. Zaujali umelecky vyvážené kolekcie drevených hračiek niektorých poľských, slovenských a maďarských autorov, rozprávková kompozícia zo šúpolia či kolekcia zvukových hračiek zo zvieracích kostí. Z detských prác bola cítiť hravosť, fantázia a invencia veku vlastná.
Porota si pri výbere všímala niekoľko významných faktorov. Vychádzajúc z propozícií najmä funkčnosť hračky pre dieťa, jej hrateľnosť, prispôsobenie veku a chápaniu dieťaťa; ďalším podstatným faktorom bolo dodržanie alebo vychádzanie a inšpirácia z tradičných podôb hračky, prírodných materiálov, farebností. Na základe týchto kritérií rozhodla udeliť všetky prvé miesta u dospelých tvorcov práve Slovákom. V kategórii tradičnej ľudovej hračky zvíťazil Miloslav Jaroš zo Žiliny so svojimi drevenými funkčnými hračkami, v kategórii hračky sveta rozprávky a legiend Viera Farská z Oravskej Jasenice s kompozíciou zo šúpolia a v kategórii súčasnej hračky Blažena Kriváková zo Žiaru nad Hronom. Ocenení boli však i trnavskí hračkári Anna Burakovská a Marek Urbanský, ako i deti zo súkromnej ZUŠ Jánoš z Dolného Kubína.
Vybraté hračky si budú môcť záujemcovia prezrieť na dvoch výstavách. Prvá, inštalovaná v priestoroch Galérie ľudového umenia v Bielsku - Bialej bude otvorená 5. decembra 2011, druhá, paralelná 7. decembra 2011 o 16.00 hodine vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Námestove. Potrvá do 30. decembra.


Dolný Kubín 21. 11. 2011
Miroslav Žabenský
zabensky@osvetadk.sk

« Späť