ÚĽUV v Gruzínsku

10.06.2019

ÚĽUV reprezentoval slovenské remeslá v gruzínskom Tbilisi na valnom zhromaždení Svetovej rady remesiel - Európa (World Craft Council - Europe) a konferencii usporiadanej organizáciou Gruzínske centrum umenia a kultúry (Georgian Arts and Culture Centre) s podtitulom 40/40 Dedičstvo minulosti, súčasnosť a budúcnosť 40/40 Heritage Past, Present and Future).

Stretnutie odborníkov na remeslá z rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín, ako aj konferencia nám priniesla nové kontakty a zaujímavé pohľady na vzťah dedičstva a súčasnej remeselníckej praxe, ktorými sa budeme snažiť inšpirovať v našej práci.

Za fotografie a reprezentáciu v Gruzínsku ďakujeme riaditeľke Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV v Stupave Libuši Jaďuďovej a riaditeľke Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice Júlii Jeleňovej.

 

ÚĽUV v Gruzínsku

ÚĽUV v Gruzínsku

ÚĽUV v Gruzínsku

ÚĽUV v Gruzínsku

« Späť