ÚĽUV na bienále umeleckého remesla a tvorby v Paríži

30.05.2019

Révélations - štvrtý ročník medzinárodných umeleckých remesiel a bienále súčasnej tvorby sa konal  v Grand Palais v Paríži od 23. do 26. mája 2019. Za účelom získania inšpirácie a prehľadu o nových trendoch vo výstavníctve sa bienále zúčastnili aj zamestnankyne ÚĽUV-u: projektová manažérka výstav Mgr. Renáta Holienčinová a koordinátorka pre kreatívny priemysel Mgr. art. Mária Štraneková, ArtD.

Odhadovaná účasť je 40 000 návštevníkov a vystavovalo tu 450 umelcov z približne tridsiatich krajín. Vystavovatelia – dizajnéri, remeselníci, výtvarníci z celého sveta prezentovali na výstavnej ploche v Grand Palais svoju tvorbu. Množstvo sprievodných podujatí v podobe prednášok, workshopov, filmov o remesle na rôzne témy súvisiace s dizajnom a remeslom prilákali  návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti. Veľtrh je organizovaný každé 2 roky.

 

ÚĽUV na bienále umeleckého remesla a tvorby v Paríži

ÚĽUV na bienále umeleckého remesla a tvorby v Paríži

ÚĽUV na bienále umeleckého remesla a tvorby v Paríži

ÚĽUV na bienále umeleckého remesla a tvorby v Paríži

« Späť