Udelenie titulov majster ĽUV za rok 2011

15.02.2012

Dňa 15. 2. 2012 sa v priestoroch Galérie Ústredia ľudovej umeleckej výroby konalo slávnostné odovzdávanie titulov majster ľudovej umeleckej výroby za r. 2011. Ocenenie majster ĽUV, ktoré udeľuje každoročne Komisia na posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby pôsobiaca pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby, odovzdal oceneným Milan Beljak, generálny riaditeľ ÚĽUV-u.

Udeľovanie titulov majster ĽUV 2011 - fotoreportáž

Novými držiteľmi čestného titulu majster ľudovej umeleckej výroby sa v roku 2011 stali: 

Soňa Belokostolská , bytom Považská Bystrica
majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc
- za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej techniky zdobenia kraslíc batikovaním.

Ján Granec, bytom Pezinok
majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky
- za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej úžitkovej a dekoratívnej tvorby z fajansy a hrnčiny.

Jaroslav Kostúr, bytom Podkonice
majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z kovu
- za zachovávanie rodinnej tradície vo výrobe plechových zvoncov.

Ladislav Libica, bytom Brezno
majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby hudobných nástrojov
- za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej výroby ľudových hudobných nástrojov – píšťalky a fujary.

Oľga Obertová, bytom Bratislava
majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z drôtu
- za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej drotárskej figurálnej a úžitkovej tvorby.

Júlia Vlčková, bytom Častkovce
majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc
- za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej techniky ozdobenia kraslíc vyškrabovaním

Podmienkou priznania titulu majster ľudovej umeleckej výroby je dokonalá znalosť tradičnej výroby, schopnosť zvládnutia zložitej ľudovej techniky, samostatný tvorivý prejav a najmenej 10 rokov nepretržitej praxe v príslušnom odbore ľudovej umeleckej výroby.

« Späť