Tváre ÚĽUV-u – Bc. Radoslava Janáčová, reštaurátorka

09.02.2018

Paleta činností ÚĽUV-u je pestrá. Niektoré by sme vám radi priblížili a predstavili priamo slovami tých, ktorí ich vykonávajú.

Bc. Radoslava Janáčová je reštaurátorkou v Múzeu ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Prečítajte si, čo robí, a pozrite si výsledky jej práce.

„Mojou úlohou v Múzeu ľudovej umeleckej výroby je odborné ošetrovanie – konzervovanie a reštaurovanie – textilných zbierkových predmetov a v spolupráci s kurátorkou aj ich trvalé uloženie v depozitári múzea. Stretávam sa s predmetmi z rôznych časových období, najčastejšie z 19. a 20. storočia. Pri reštaurovaní používam špecializované prístroje, ako mikroskop, chirurgickú odsávačku či prístroj na destilovanie vody, ale aj rôzne chemikálie a textilné materiály, ktoré nie sú pre bežných užívateľov možno také známe, ako napríklad hodvábny vlas.
Každú prácu začínam výskumom, aby som zistila pôvod vlákien a typy väzieb. Od toho sa odvíja čistenie a farbenie materiálov potrebných na reštaurovanie. Nasleduje fixovanie poškodení špeciálnym skeletovacím stehom. Dôležitou súčasťou mojej práce je aj zabránenie ďalšej degradácii materiálu zbierkových predmetov. Pri niektorých predmetoch sa to zabezpečuje vyhotovením výstuže s neutrálnym pH, ktorá zabráni ďalšiemu tvarovému deformovaniu. Na tieto predmety následne vyrábam škatule z lepenky s neutrálnym pH.
Okrem samotného ošetrovania zbierkových predmetov vypracovávam aj potrebnú dokumentáciu, ktorá zachytáva podrobný technologický postup mojej reštaurátorskej práce textovo i fotograficky.
Mám radosť, že svojou prácou prispievam k uchovávaniu našich vzácnych tradícií pre ďalšie generácie. Môžem oživovať jedinečné kúsky, ktoré už bežne v prirodzenom prostredí nenájdeme.
Tým je práca v Múzeu ľudovej umeleckej výroby výnimočná.„

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Precízna práca R. Janáčovej – dámsky živôtik pred reštaurovaním a po ňom.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Celkový pohľad na živôtik.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Tieto dámske živôtiky sú výsledkom práce reštaurátorky Mgr. art. Veroniky Galášovej.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Čepiec, stav pred a stav po reštaurovaní. Na 2. fotografii je pH neutrálna forma.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

Radoslava Janáčová pri reštaurovaní dámskeho živôtika.

« Späť