Točenô na Úrade vlády

11.09.2011

Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje v priestoroch Úradu vlády SR autorskú výstavu jedného z najlepších dizajnérov Michala Hanulu. Výstava Točenô potrvá v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave od 12. 9. do 2. 11. 2011.

Vo svojej tvorbe dáva prednosť dizajnérskej tvorbe, pričom využíva tradičné remeselné postupy ako techniku sústruženia mokrého dreva, ale súčasne nezabúda na súčasné moderné prvky a trendy v oblasti moderného interiéru a dizajnu, na ktorom zanecháva svojrázny umelecký podpis, v ktorom nejde proti prirodzenej ,,kresbe“ dreva. V priebehu svojej doterajšej tvorivej činnosti získal viacero ocenení a uznaní v oblasti úžitkového výtvarníctva a dizajnu.

Mgr. art. Michal Hanula je absolventom Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor: Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. V rokoch 1999 - 2005 študoval na Technickej Univerzite v Košiciach, Fakulte Umení, Katedre Dizajnu. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na ŠÚV v Ružomberku.

Fotogaléria z vernisáže

« Späť