Titul majster ľudovej umeleckej výroby získalo v r. 2008 desať výrobcov

02.09.2008

Riaditeľ ÚĽUV Ing. Milan Beljak odovzdal pri príležitosti konania festivalu Dni majstrov na Hrade 2008 dňa 31. 8. 2008 vo Dvore remesiel ÚĽUV na Obchodnej ulici čestné tituly majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2008 desiatim výrobcom...

Tradícia udeľovania čestných titulov Majster ľudovej umeleckej výroby vynikajúcim remeselníkom a ľudovým výrobcom siaha do roku 1959, kedy Ústredie ľudovej umeleckej výroby udelilo takéto tituly majstrom - hrnčiarom (Ján Frankovič
z Bardejova, Emil Majnhold z Ľubietovej, Michal Parikrupa z Pozdišoviec, Ján Moravčík z Pukanca, Vincent Labaj z Modry, Ján Kováč zo Šivetíc), majsterkám - tkáčkam a vyšívačkám.
Od tej doby udelila Komisia na posudzovanie spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby pri ÚĽUV Bratislava spolu už 357 čestných titulov.


Osvedčenie Majster / majsterka ľudovej umeleckej výroby udelil ÚĽUV v roku 2008 nasledovným výrobcom:

Ľubomír Bandúr z Považskej Bystrice – majster ĽUV v oblasti stolárskej výroby
                                                                       a výroby drevených hračiek

Peter Bandúr zo Žiliny – majster ĽUV v oblasti stolárskej výroby a výroby drevených 
                                           hračiek

Michal Fiľo z Banskej Bystrice – majster ĽUV v oblasti výroby fujár

Rudolf Gontko z Novej Bane – majster ĽUV v oblasti výroby zo svoru

Emanuel Hodál z Drietomej – majster ĽUV v oblasti drotárskej výroby

Viliam Hronec z Turčianských Teplíc – majster ĽUV v oblasti hrnčiarstva

Emília Mazáčová z Malých Levárov – majsterka ĽUV v oblasti výroby zo slamy

Miloš Pitoňák z Bratislavy – majster ĽUV v oblasti výroby z kovu

Štefan Smržík z Námestova – majster ĽUV v oblasti drotárskej výroby

Alena Rybáriková z Bratislavy – majsterka ĽUV v oblasti krojovej výroby

Na slávnosti odovzdali tiež výročnú cenu Spoločnosti Ferdinanda Martinenga pre rok 2008 majsterke ĽUV - pani Kornélii Potúčkovej z Hradišťa pod Vrátnom

« Späť