Svoje brány čoskoro opäť otvorí Škola remesiel ÚĽUV

19.09.2011

V Banskej Bystrici a Bratislave je pripravených takmer 200 kurzov pre deti aj dospelých.

Bratislava, 30. augusta 2011 – Regionálne centrá reme¬siel ÚĽUV v Banskej Bystrici a v Bratislave aj v tomto roku ponúkajú rozsiahly vzdelávací program Školy remesiel. Popri kurzoch pre dospelých a deti je špeciálna pozornosť zameraná na pedagógov umeleckých predmetov a tiež na vzdelávanie výrobcov. Zápis do Školy remesiel ÚĽUV, ktorá v tomto roku ponúka viac ako 2 000 hodín výuky, prebieha počas celého septembra v regionálny centrách reme¬siel ÚĽUV v Banskej Bystrici a v Bratislave. Prehľad kurzov je dostupný na www.uluv.sk
„Vzdelávanie v oblasti ľudovej umeleckej výroby je dlhodobo nosnou aktivitou ÚĽUV-u. Ročne absolvuje kurzy a ostatné vzdelávacie podujatia viac ako 7 000 ľudí, od detí po seniorov. Zároveň veľmi dbáme na individuálny prístup. Zvládnuť určitú remeselnú techniku si vyžaduje pokoj a intimitu. Preto v jednom kurze pracuje 5 až 6 účastníkov,“ hovorí Oľga Fratričová, riaditeľka Regionálne centrá reme¬siel ÚĽUV v Bratislave.
Prehľad kurzov v školskom roku 2011/2012

Kurzy pre dospelých:
drevorezba, výroba z drôtu, drôtený šperk, keramická figurálna plastika, hrnčiarska výroba, výroba zo šúpolia, platenie z prútia, pletenie zo slamy, pletenie z pálky, tkanie na krosnách, batikovanie, paličkovanie čipiek, tkanice, zápästky, plstenie, výroba z kože, zdobenie medovníkov, maľba na sklo, kraslice

Kurzy pre deti a mládež:
hrnčiarska dielňa, rezbárska dielňa, drotárska dielňa, tkáčska dielňa, paličkovanie čipiek, textilná dielňa, remeselnícka dielňa, program Prázdniny s remeslom

Špeciálne vzdelávacie programy:
výrobca v kultúrnom priemysle, vzdelávanie pedagógov, tematické prednášky


Viac informácií na www.skolaremesiel.sk

« Späť