Svetový deň remesiel

27.05.2014

Košický Kulturpark privíta v sobotu 14. júna tradičných remeselníkov. V areáli Kasární na Kukučínovej 2 sa predstavia ľudoví výrobcovia z blízkeho aj ďalekého okolia Košíc. Návštevníci tu nájdu košikárov, keramikárov, kováčov, čipkárky a mnoho iných remeselníkov, ktorí im predvedú tradičné remeslá.

Natrafiť na skutočného ľudového výrobcu a remeselníka nie je dnes vôbec jednoduché. Obchody nás zaplavujú produktmi masovej výroby, ktorým chýba duša a jedinečnosť. Tú predmetu dokážu vdýchnuť len ľudské ruky a cit, s akým materiál tvarujú. Aj preto vyhlásilo WCC (World Crafts Council) Svetový deň remesiel, ktorý každoročne pripadá na 12. jún. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, ako člen WCC, ale aj ako odborný garant v oblasti tradičných remesiel na Slovensku, považuje tento deň za jeden z najväčších sviatkov v kalendárnom roku.

Úlohou Ústredia ľudovej umeleckej výroby je zachovávať a podporovať tradičné ľudové výroby,“ hovorí generálna riaditeľka ÚĽUV-u, Dana Kľučárová. „Remeselníci nikdy neoplývali bohatstvom. To jediné, čo mali, boli ich ruky a v nich schopnosť pretvoriť prírodné materiály na niečo krásne, estetické a jedinečné. Dnešná doba akoby im chcela zobrať aj toto zdanlivo neodňateľné. Svetový deň remesiel je preto jedinečná príležitosť pripomenúť si význam a jedinečnosť poctivej ľudskej práce. Vo svete plnom sériových čísel by sa tento deň mohol stať akousi oázou estetickosti, do ktorej môžeme aspoň jeden deň v roku utiecť.“ Dodáva Kľučárová.

Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operaeného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpoetu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiez na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

« Späť