Stretnutie s autorkou: Irena Pišútová

21.12.2016

Irena Pišútová: Fajansa na Slovensku, Faience in Slovakia
ÚĽUV, Bratislava 2016

24. 1. 2017 o 17:00 hod.

V priestoroch Galérie ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave sa dňa 24.1.2017 o 17:00 hod. uskutoční stretnutie s renomovanou znalkyňou habánskej fajansy Irenou Pišútovou, ktorá je autorkou novej publikácie vydavateľstva UĽUV, Fajansa na Slovensku. Novinka z edície Tradícia dnes, ktorá vyšla v rovnocennej, dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii nadväzuje na staršie, úspešné dielo z edície Ľudové umenie na Slovensku, vydavateľstva Tatran z roku 1981. Publikácia, ktorú na stretnutí predstaví samotná autorka prináša texty doplnené o nové informácie, ktoré získala v priebehu svojho pôsobenia v odbore za posledných dvadsať rokov. Pribudla aj nová kapitola o habánskej keramike na strednom Slovensku, ale azda najväčším prínosom je úplne nový výber fotografií. Autorka okrem predmetov zo súkromných zbierok zberateľov prezentuje vo svojom diele fotografie zbierkových predmetov z Balneologického múzea v Piešťanoch, Múzea mesta Bratislavy, Podunajského múzea v Komárne, Slovenských národných múzeí v Bratislave a v Martine, Múzea Červený Kameň v Častej, Etnografického múzea, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Záhorského múzea v Skalici a Západoslovenského múzea v Trnave. Unikátne fotografie dopĺňa aj zoznam značiek džbánkárov alebo dielní, v ktorých bola fajansa vyrobená.

Stretnutie s autorkou: Irena Pišútová

« Späť