Štatúty súťaží Kruhy na vode a V krajine remesiel

01.06.2010

Všetkým súťažiacim a záujemcom o súťaž remeselného dizajnu Kruhy na vode a
súťažnú prehliadku remeselnej tvorivosti detí V krajine remesiel dávame do pozornosti štatúty oboch podujatí, ktorých vyhlasovateľom je Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

Štatúty upravujú ciele súťaží, podmienky zaradenia do súťaže, kritériá hodnotenia a ďalšie všeobecné ustanovenia týkajúce sa základných rámcov podujatí.

Aktuálne súťažné podmienky a témy vydáva vyhlasovateľ pre každý ročník oboch súťaží osobitne.

Štatút súťaže Kruhy na vode

Štatút súťaže V krajine remesiel

« Späť